ഡി.സി.എ പ്രവേശന തിയതി നീട്ടി

ഡി.സി.എ പ്രവേശന തിയതി നീട്ടി

സ്‌കോൾ കേരള മുഖേന തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ/ എയ്ഡഡ് ഹയർസെക്കന്ററി/ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളുകളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോഴ്‌സ് (ഡി.സി.എ) ആറാം ബാച്ച് പ്രവേശന, പുന:പ്രവേശന രജിസ്‌ട്രേഷൻ പിഴകൂടാതെ മേയ് 31 വരെയും 60 രൂപ പിഴയോടെ ജൂൺ 15 വരെയും നടത്താമെന്ന് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.

Leave A Reply
error: Content is protected !!