തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം മക്കൾക്ക് അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞതായി നടൻ കൃഷ്ണകുമാർ

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം മക്കൾക്ക് അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞതായി നടൻ കൃഷ്ണകുമാർ

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം, തൻ്റെ മക്കൾക്ക് അഭിനയമേഖലയിൽ അവസരം കുറഞ്ഞതായി നടൻ കൃഷ്ണകുമാർ. ഡേറ്റുകൾ മാറുകയും, പല അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല തനിക്കും, കുടുംബത്തിനും എതിരായി സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചിരിക്കുന്നതായും കൃഷ്ണകുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുടങ്ങിയ സീരിയലുകൾ പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ള തിരക്കിലേക്ക് നടൻമാറിയിരിക്കുകയാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപും സമാന ആരോപണം നടൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് താരം. നടന് പൂർണ പിന്തുണയുമായി കുടുംബവും ഒപ്പമുണ്ട്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!