മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണാ വിജയന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണാ വിജയന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. വീണാ വിജയന് ആണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വീണ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഇന്ന് എത്തിയത് പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ചാണ്.

വീണയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും വോട്ട് പിണറായിയിലെ ആർ സി അമല സ്കൂളിലായിരുന്നു. രാവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭാര്യയും ഇതേ ബൂത്തിൽ ആണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!