2020- 21ൽ 2.74 ലക്ഷം കോടിയുടെ വിദേശനിക്ഷേപം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തി

2020- 21ൽ 2.74 ലക്ഷം കോടിയുടെ വിദേശനിക്ഷേപം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തി

മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിപണിയിൽ വിദേശ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചത് 2.74 ലക്ഷം കോടി രൂപ. അതെ സമയം 2013ലാണ് വമ്പൻ തുകയായ 1.4 ലക്ഷം കോടി രൂപ ഇവർ നിക്ഷേപം നടത്തിയത്. എൻഎസ്ഡിഎലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്.

ഉയർച്ച ലക്ഷ്യമിടുന്ന വിപണികളിൽ 12 മാസത്തിനിടെ വൻതോതിലാണ് നിക്ഷേപമെത്തിയത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കുള്ള മൂലധന ഒഴുക്ക് മറ്റ് വിപണികളിലെത്തിയതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്.

സർക്കാർ നയങ്ങളും സമ്പദ്ഘടനയുടെ തിരിച്ചുവരവുമാണ് വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ വിപണിയിലേയ്ക്ക് ആകർഷിച്ചതെന്നാണ് ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. നിയമങ്ങളിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചതും വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന്റെ വരവ് വർധിപ്പിച്ചു.

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വളർച്ചാ അനുമാനം 10 ശതമാനത്തിൽ കൂടുമെന്ന് വിവിധ റേറ്റിങ് ഏജൻസികളും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവചിച്ചതും വിദേശ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കാൻ കാരണമായി .

Leave A Reply
error: Content is protected !!