ഒമാനിൽ രാത്രികാല യാത്രാവിലക്ക് ഏപ്രിൽ എട്ട് വരെ തുടരും

ഒമാനിൽ രാത്രികാല യാത്രാവിലക്ക് ഏപ്രിൽ എട്ട് വരെ തുടരും

ഒമാനിൽ രാത്രികാല യാത്രാവിലക്ക് ഏപ്രിൽ എട്ട് വരെ തുടരും.എന്നാൽ  ഏപ്രിൽ എട്ട് മുതൽ റമദാന്റെ ആദ്യ ദിവസം വരെ ഈ സമയത്ത് വ്യക്തികൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും സഞ്ചാര വിലക്കില്ല.    വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്  പ്രവർത്തനാനുമതി ഉണ്ടാകില്ല.

റമദാനിൽ രാത്രി ഒന്‍പത് മണി മുതൽ പുലർച്ചെ നാല് മണി വരെ എല്ലാ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും വ്യക്തികളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും  സഞ്ചാരവും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പള്ളികളിലോ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലോ തറാവീഹ് നമസ്കാരവും അനുവദിക്കില്ല.

Leave A Reply
error: Content is protected !!