കോവിഡ് ചതിച്ചു ; സെൻസെക്‌സ് 870 പോയന്റ് നഷ്ടത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു

കോവിഡ് ചതിച്ചു ; സെൻസെക്‌സ് 870 പോയന്റ് നഷ്ടത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് രൂക്ഷമായത് വിപണിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. സൂചികൾക്ക് 1.5 ശതമാനത്തോളം നഷ്ടമായി. നിഫ്റ്റി 14,650നും സെൻസെക്‌സ് 50,000നുംതാഴെ ക്ലോസ്‌ചെയ്തു.

870.51 പോയന്റാണ് സെൻസെക്‌സിലെ നഷ്ടം. 49,150.32ലാണ് ക്ലോസ്‌ചെയ്തത്. നിഫ്റ്റിയാകട്ടെ 229.60 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 14,637.80ലുമെത്തി. ബിഎസ്ഇയിലെ 1063 കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ നേട്ടത്തിലും 1848 ഓഹരികൾ നഷ്ടത്തിലുമായിരുന്നു. 180 ഓഹരികൾക്ക് മാറ്റമില്ല.

എസ്ബിഐ, ഐഷർ മോട്ടോഴ്‌സ്, ബജാജ് ഫിനാൻസ്, ഇൻഡസിൻഡ് ബാങ്ക്, മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര തുടങ്ങിയ ഓഹരികളാണ് പ്രധാനമായും നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയത്. എച്ച്‌സിഎൽ ടെക്, ടിസിഎസ്, ബ്രിട്ടാനിയ, വിപ്രോ, ഇൻഫോസിസ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികൾ നഷ്ടത്തിലുമായിരുന്നു.

നിഫ്റ്റി പൊതുമേഖല ബാങ്ക് സൂചിക നാലുശതമാനത്തോളം താഴ്ന്നു. നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് സൂചിക മൂന്നുശതമാനവും ഓട്ടോ സൂചിക രണ്ടുശതമാനത്തിലേറെയും നഷ്ടത്തിലായി.

Leave A Reply
error: Content is protected !!