അകക്കണ്ണിൻറെ നേർക്കാഴ്ചയിലൂടെ ഒരു പ്രയാണം ! ആദ്യ പരിശീലനം 18 ന് തൃശൂരിൽ

അകക്കണ്ണിൻറെ നേർക്കാഴ്ചയിലൂടെ ഒരു പ്രയാണം ! ആദ്യ പരിശീലനം 18 ന് തൃശൂരിൽ

അകക്കണ്ണിൻറെ നേർക്കാഴ്ചയിലൂടെ ഒരു പ്രയാണം അഥവാ ‘പെൻഡുലം ഡൗസിംഗ് ‘ എന്ന വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലുമായി നടക്കും . തൃശൂരിലെ എലൈറ്റ്‌ ഇൻറ്റർ നേഷണൽ ഹോട്ടൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായിരിക്കും ആദ്യ പരിശീലനം നടക്കുക . നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയുടെ അപ്പുറത്തേയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയേയും മനസ്സിനെ യും മറികടന്നുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായ പ്രപഞ്ചസത്യത്തിലേയ്ക്ക് വ്യക്തികളെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഈ പരിശീലനം ഏപ്രിൽ 18 ന് ഞായറാഴ്ച യാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നടക്കുക .

ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങളും സത്യവും അറിയുന്നതിനായി പെൻഡുലം ഡൗസിംഗ് വ്യക്തികളെ സഹായിക്കുന്നതെങ്ങിനെയാണെന്ന് ഈ കോഴ്‌സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് . ഏകദേശം നാനൂറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്‌ ഗലീലിയോ ആണ് പെൻഡുലത്തിൻറെ സാധ്യതകളും പ്രത്യേകതയും മനസ്സിലാക്കിയത് . പെൻഡുലം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്ളോക്ക് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചതാവട്ടെ 1657ൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഹൂയ് ഗതൻസ് എന്ന ഡച്ചു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ . ഏതൊരു ഭാരം കൂടിയ കട്ടിയും നന്നേ ഭാരം കുറഞ്ഞ നൂലിലൊ ,ചരടിലോ ബന്ധിപ്പിച്ച ശേഷം വശങ്ങളിലേയ്ക്ക് ആട്ടിയാൽ അത് പെൻഡുലമായി .
ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമാണ് പെൻഡുലം ആടുന്നത് .

തൂക്കിയിട്ട ഒരു വസ്തു ഇരുവശങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചലിക്കുന്നതിനെ ‘ദോലനം’ എന്നാണ് പറയുക.
ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ദോലനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ ‘ആവൃത്തി’ എന്നും നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ വ്യതിയാനത്തെ ‘ആയതി’ എന്നും പറയുന്നു . എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പെൻഡുലം എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ സബ്ബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസിന്റെ ഒഴുക്ക് പഠിക്കുവാനാണ് . ചെവി ,ത്വക്ക് ,കണ്ണ് ,നാക്ക് ,മൂക്ക് തുടങ്ങിയ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുപരിയായി ആറാമിന്ദ്രിയം എന്ന ഒന്നുണ്ടെന്നും ഈ കോഴ്‌സിലൂടെവ്യക്തമാവും .

ഇന്ദ്രിയാതീതമായ അവബോധം (Extra Sensory Perception ) എന്നാണിത് അറിയപ്പെടുക. നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് . ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അഥവാ Informations കൊണ്ടാണ് ബുദ്ധി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് . പെൻഡുലം ഡൗസിംഗ് എന്ന വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനത്തിലൂടെ ആറാമിന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ നമ്മൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനാവും .

ആറാമിന്ദ്രിയം ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടില്ലാത്ത പല കഴിവുകളും സിദ്ധികളും പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് കൈ വന്നു ചേരും . ഇന്ദ്രിയാതീതമായ അവബോധം( Extra Sensory Perception ) !. വരാനുള്ളത് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവെന്നാണ് ഈ പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലളിതമായ നിർവ്വചനം .

പെൻഡുലം നമ്മളുടെ കൈയ്യിൽ വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും അത് ആടാൻ തുടങ്ങും .നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് വിട്ട് സബ്ബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ ചലനങ്ങളായിരിക്കും അതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുക . പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തേയ്ക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴിയും ഉപകരണവുമാണ് അമൂല്യമായ ഈ പെൻഡുലം .

പരിശീനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് പഞ്ചലോഹംകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പെൻഡുലം എന്ന ഈ അപൂർവ്വ ഉപകരണം സൗജന്യമായി നൽകും . ഈ ഉപകരണം പൊതു വിപണികളിൽ വിൽപ്പനക്കില്ലാത്തതുമാണ് ,കോഴ്‌സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇതിൻറെ മാന്വലും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും .പരിശീനത്തിൻറെ ഭാഗമായി ഒരുമണിക്കൂറിലേറെ ദൈർഖ്യമുള്ള ഡീപ്പ് മെഡിറ്റേഷനും കോഴ്‌സിന്റെ ഭാഗമായി നൽകുന്നതാണ് . സാധാരണയായി ഭൂമിയിൽ വെള്ളം കണ്ടെത്തുക ,കിണറിൻറെ സ്ഥാന നിർണ്ണയം ,നഷ്ട്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ സൂചനകൾ , സ്വർണ്ണം പോലും ഭൂമിയിലുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിനു പുറമെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും പെൻഡുലം സഹായിക്കും .

പെൻഡുലം നമ്മളുടെ കൈയ്യിൽ വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും അത് ആടാൻ തുടങ്ങും . നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്നും വിട്ട് സബ്ബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻറെ ചലനങ്ങളായിരിക്കും പിന്നീട് അതിലുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുക . നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ അപ്പുറത്തേയ്ക്ക് അത് കടക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നർത്ഥം. നിങ്ങളുടെ സബ്ബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ ആ ഒരു ലവലിലേയ്ക്ക് ഉയർത്തുന്നതാണ് ഈ കോഴ്‌സ് . ജോതിഷികൾക്ക് വിവാഹപ്പൊരുത്തം നോക്കാനും അതുപോലുള്ള മറ്റുകാര്യങ്ങൾക്കും പെൻഡുലം നല്ല മാർഗ്ഗദർശകമായിരിക്കും . വീട്ടമ്മമാർക്കും ,സാധാരണക്കാർക്കും പ്രൊഫഷനുകൾക്കും വരെ ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പരിശ്രീലനം . പ്രവേശനം മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം ,കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് -7034207999 ,9744830888

 

 

Leave A Reply
error: Content is protected !!