സംസ്ഥാനത്ത് യു.ഡി.എഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് എ.കെ ആൻ്റണി

സംസ്ഥാനത്ത് യു.ഡി.എഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് എ.കെ ആൻ്റണി

സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ യു.ഡി.എഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ.കെ ആൻ്റണി. ഇടത് പ്രവർത്തകർ പോലും സംസ്ഥാനത്ത് തുടർ ഭരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലന്നും ആൻറണി പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൽ തുടർ ഭരണം വന്നാൽ കേരളം കുട്ടിച്ചോറാകുമെന്ന് കേരളത്തിനറിയാമെന്നും എ.കെ ആൻ്റണി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മലയാളം ചാനൽ അഭിമുഖത്തിലാണ് എ.കെ ആൻറണി തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!