അജ്‌മാനിൽ കഫെ, റസ്റ്ററന്റുകൾ രാത്രി 11ന് അടയ്ക്കാൻ നിർദേശം

അജ്‌മാനിൽ കഫെ, റസ്റ്ററന്റുകൾ രാത്രി 11ന് അടയ്ക്കാൻ നിർദേശം

അജ്‌മാനിൽ കഫെ, റസ്റ്ററന്റുകൾ രാത്രി 11ന് അടയ്ക്കാൻ നിർദേശം നൽകി. കോവിഡ്19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനാണ് പുതിയ തീരുമാനം. എന്നാൽ കഫ്റ്റീരിയ, ഫാസ്റ്റ് ഫൂഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന റസ്റ്ററന്റുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ നിയമം ബാധകമല്ല. ഇവർക്ക് ഡെലിവറി സർവീസും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ അജ്മാനിലെ ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അർധരാത്രി 12ന് അടയ്ക്കണമെന്നായിരുന്നു നിർദേശം. ഇതിൽ പിന്നീട് ഇളവ് നൽകി. എമിറേറ്റിൽ മലയാളികളടക്കം ഒട്ടേറെ ഇന്ത്യക്കാർ കഫെകളും റസ്റ്ററന്റുകളും നടത്തുന്നുണ്ട്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!