അച്ഛനായ സന്തോഷം പങ്കിട്ട് നടൻ നീരജ് മാധവ്

അച്ഛനായ സന്തോഷം പങ്കിട്ട് നടൻ നീരജ് മാധവ്

അച്ഛനായ സന്തോഷം പങ്കിട്ട് നടൻ നീരജ് മാധവ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് നീരജ് ഈ സന്തോഷ വാർത്തയുമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. ദീപ്തി ജനാർദ്ദൻ ആണ് ഭാര്യ.

2018 ലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. ദീപ്തി സോഫ്ട്‍വെയർ രംഗത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

ആദ്യത്തെ കണ്മണി മകളാണ്. it’s a girl എന്നെഴുതിയ ബലൂൺ പിടിച്ചുള്ള ദമ്പതികളുടെ ചിത്രമാണ് നീരജ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്

Leave A Reply
error: Content is protected !!