സൗദിയിൽ കൂടുതൽ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ സ്വദേശിവത്​കരണം നടപ്പാക്കുന്നു

സൗദിയിൽ കൂടുതൽ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ സ്വദേശിവത്​കരണം നടപ്പാക്കുന്നു

സൗദിയിൽ കൂടുതൽ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ സ്വദേശിവത്​കരണം നടപ്പാക്കുന്നു.നിയമം, വിദ്യാഭ്യാസം, റസ്​റ്റാറൻറുകൾ, കഫേകൾ, ഹൈപർമാർക്കറ്റുകൾ എന്നീ രംഗത്തെ ജോലികളിൽ സ്വദേശിവത്​ക്കരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന്​ മാനവ വിഭവശേഷി സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രി എൻജി. അഹ്​മദ്​ അൽരാജിഹി പറഞ്ഞു.

കരാറുകാരുടെയും കൺസൾട്ടിങ്​ പ്രഫഷനലുകളുടെയും ദേശീയ സമിതി അംഗങ്ങളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്​ചക്കിടയിലാണ് മന്ത്രി​ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്​. സ്വദേശികൾക്ക്​ എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്​. മന്ത്രാലയങ്ങൾ, അർധ ഗവൺമെൻറ്​ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വകാര്യമേഖലയുമായി കരാറുണ്ടാക്കിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സെക്യൂരിറ്റി ജോലിയിലേർപ്പെടുന്നവരുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്​.

Leave A Reply
error: Content is protected !!