ദേശീയ ഗെയിംസ് മെഡൽ ജേതാക്കളും സമരത്തിലേക്ക്

ദേശീയ ഗെയിംസ് മെഡൽ ജേതാക്കളും സമരത്തിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: പി.എസ്.സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് പിന്നാലെ ജോലി നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ദേശീയ ഗെയിംസ് മെഡൽ ജേതാക്കളും സമരത്തിലേക്ക്. സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പടിക്കൽ മെഡൽ ജേതാക്കൽ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു.

മെഡൽ ജേതാക്കൾക്ക് സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ജോലി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പടിക്കൽ നടത്തുന്ന സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉദ്യോഗാർഥികൾ തല മുണ്ഡനം ചെയ്താണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!