ഖത്തറിൽ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ പാലിക്കാത്തതിന് മന്ത്രാലയം നാല് കടകൾ കൂടി അടച്ചു :

ഖത്തറിൽ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ പാലിക്കാത്തതിന് മന്ത്രാലയം നാല് കടകൾ കൂടി അടച്ചു :

ദോഹ: കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച മുൻകരുതൽ നടപടികൾ ലംഘിച്ചനാല് ഷോപ്പുകൾ കൂടി വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം താൽക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടി.

അല്‍ അസീസിയയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന റിലാക്‌സ് മസാജ് ആന്‍ഡ് ബോഡി കെയര്‍, അല്‍ നഖഹ മസാജ് & ബോഡി കെയര്‍, റിലാക്‌സ് ബോഡി കെയര്‍, ബിന്‍ ഉംറാനിലെ റിലാക്‌സ് മസാജ് ആന്‍ഡ് ബോഡി കെയര്‍ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ആണ്
വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം അടച്ചുപൂട്ടിയത്

കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതൽ പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ ഈ സ്റ്റോറുകൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും ഷോപ്പുകളുടെ പൊതുവായതും പ്രത്യേകവുമായ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം ട്വീറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി.

നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ പരിഷ്കരിക്കുകയും പിഴ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ ബിസിനസുകൾ അടച്ചിരിക്കുംഎന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു

Leave A Reply
error: Content is protected !!