ഈ വർഷത്തെ പദ്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു: കെ.എസ്.ചിത്രയ്ക്ക് പത്മഭൂഷണും, എസ്.പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് പത്മവിഭൂഷണും

ഈ വർഷത്തെ പദ്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു: കെ.എസ്.ചിത്രയ്ക്ക് പത്മഭൂഷണും, എസ്.പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് പത്മവിഭൂഷണും

ഈ വർഷത്തെ പദ്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യം 72-ാം റിപബ്ളിക് ദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന വേളയിൽ ആണ് പുരസ്‌കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അന്തരിച്ച ഗായകൻ എസ്.പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് പത്മവിഭൂഷണും, മലയാളിയാക്കളുടെ അഭിമാനമായ വാനമ്പാടി കെ.എസ്.ചിത്രയ്ക്ക് പത്മഭൂഷണും പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ ഗാനരചയിതാവ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിക്ക് പത്മശ്രീയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കെ.എസ്.ചിത്ര, മുൻസ്പീക്കർ സുമിത്രാ മഹാജൻ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുൻപ്രിൻസിപ്പൾ സെക്രട്ടറി നിപേന്ദ്ര മിശ്ര, അന്തരിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി രാം വില്വാസ് പാസ്വൻ, മുൻ അസം മുഖ്യമന്ത്രി തരുണ് ഗൊഗോയി എന്നിവർക്കാണ് പത്മഭൂഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!