രാഹുൽ വീണ്ടും കേരളം ഗോൾ മടക്കി.

രാഹുൽ വീണ്ടും കേരളം ഗോൾ മടക്കി.

ഗോവ : അതി മനോഹരമായ ഒരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ കേരളാബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഗോൾ മടക്കി അമ്പത്തി ഏഴാം മിനിറ്റിൽ ഫക്കുണ്ടോ പെരേരയുടെ കോർണർ മനോഹരമായ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ രാഹുൽ ഗോവൻ വലയിലാക്കി.

ഈ സീസണിലെ രാഹുലിന്റെ മൂന്നാം ഗോളാണിത്

Leave A Reply
error: Content is protected !!