തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഹൊസൂരിലെ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് ശാഖയിൽ നിന്ന് 25 കിലോ സ്വർണം കവർന്നു

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഹൊസൂരിലെ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് ശാഖയിൽ നിന്ന് 25 കിലോ സ്വർണം കവർന്നു

ആയുധങ്ങളുമായി എത്തിയ കൊള്ളക്കാർ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഹൊസൂർ നഗരത്തിലെ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് 7.5 കോടി രൂപയുടെ 25 കിലോ സ്വർണാഭരണങ്ങളും 96,000 രൂപയും മോഷ്ടിച്ചു. ആയുധങ്ങളുമായി നിരവധി പേർ ബ്രാഞ്ചിൽ എത്തിയാണ് കൊള്ളയടിച്ചത്.

ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചതിനാൽ ഇവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കവർച്ചക്കാർ സ്റ്റാഫിലെ ചില അംഗങ്ങളെ തോക്കിൻമുനയിൽ നിർത്തി ലോക്കറുകൾ തുറന്ന് സ്ഥലം കൊള്ളയടിച്ചു. രാവിലെ 9.30 ന് ബ്രാഞ്ച് തുറന്നതിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കവർച്ച നടന്നത്. എല്ലാ കൊള്ളക്കാരും ഉടൻ തന്നെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. കവർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൊസൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Leave A Reply
error: Content is protected !!