കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് 970 ഗ്രാ​മം സ്വർണം പിടിക്കൂടി

കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് 970 ഗ്രാ​മം സ്വർണം പിടിക്കൂടി

മ​ല​പ്പു​റം: കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വർണവേട്ട പതിവാകുന്നു. ഇന്നും വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും സ്വർണം പിടികൂടി. തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​യെയാണ് എ​യ​ർ ക​സ്റ്റം​സ് പിടികൂടിയത്.

കസ്റ്റംസ് ഇയാളിൽ നിന്ന് 970 ഗ്രാ​മം സ്വർണം ആണ് പിടികൂടിയത്. ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്ത് വരുകയാണ്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!