കൊവിഡ്: പരീക്ഷയെഴുതാൻ പറ്റാത്തവർക്കായി പുനപരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന് എംജി സർവകലാശാല

കൊവിഡ്: പരീക്ഷയെഴുതാൻ പറ്റാത്തവർക്കായി പുനപരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന് എംജി സർവകലാശാല

കോട്ടയം: കോവിഡ് മൂലം പരീക്ഷയെഴുതാൻ പറ്റാത്തവർക്കായി പുനപരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല. നാളെ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന പരീക്ഷകൾ കൊവിഡ് പിടിപെട്ടതിനാലോ പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കാത്തതിനാലോ എഴുതാൻ കഴിയാത്തവർക്കായി പുനഃപരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല വൈസ് ചാൻസല‍‌ർ അറിയിച്ചു.

Leave A Reply
error: Content is protected !!