സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മൂന്നാം ഘട്ട ഉദ്ഘാടനം നടത്തും

സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മൂന്നാം ഘട്ട ഉദ്ഘാടനം നടത്തും

ആലപ്പുഴ: പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജില്ലയിൽ 5 കോടി കിഫ്ബി ഫണ്ടും ഒരു കോടി, രണ്ടു കോടി രൂപ പ്ലാൻഫണ്ടും ഉപയോഗിച്ചു നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായ സ്കൂൾകെട്ടിടങ്ങളുടെ മൂന്നാം ഘട്ട ഉദ്ഘാടനവും പുതുതായി നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്ന സ്‌കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും നവംബർ 4 ന് വൈകിട്ട് 3.30 ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവ്വഹിക്കും.

ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ.സി. രവീന്ദ്രനാഥ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കും. മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് മന്ത്രി ഡോ.തോമസ് ഐസക് ആണ് . ചടങ്ങിൽ അതത് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എം.എൽ.എമാർ, എം.പിമാർ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന മേധാവികൾ എന്നിവരും പങ്കെടുക്കും.

Leave A Reply

error: Content is protected !!