എസ്ഐയുടെ തല പ്രതി അടിച്ചുപൊട്ടിച്ചു

എസ്ഐയുടെ തല പ്രതി അടിച്ചുപൊട്ടിച്ചു

കോട്ടയം: കോട്ടയത്ത് എസ്ഐയുടെ തല പ്രതി അടിച്ചുപൊട്ടിച്ചു. കോടതിയിലേക്ക് പ്രതിയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്കാണ് എസ്ഐയുടെ തല അടിച്ചുപൊട്ടിച്ചത്. മണിമല സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐ ജെബി കെ ജോണിനെ ആണ് പ്രതിയായ ജയേഷ് ആക്രമിച്ചത്.

എസ്ഐയുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല. പിടിച്ചുപറി കേസിലെ പ്രതിയാണ് ജയേഷ്. കൈവിലങ്ങ് കൊണ്ടാണ് ജയേഷ് എസ്ഐയുടെ തല തലയ്ക്കടിച്ചത്.

Leave A Reply

error: Content is protected !!