വീണ്ടും പ്രതീക്ഷ; ഓക്സ്ഫഡിന്‍റെ കോവിഡ് വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണം ഇന്ത്യയില്‍ പുനരാരംഭിക്കാന്‍ അനുമതി

വീണ്ടും പ്രതീക്ഷ; ഓക്സ്ഫഡിന്‍റെ കോവിഡ് വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണം ഇന്ത്യയില്‍ പുനരാരംഭിക്കാന്‍ അനുമതി

ഓക്സ്ഫഡ് സര്‍കലാശാലയുടെ കോവിഡ് വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണം ഇന്ത്യയില്‍ പുനരാരംഭിക്കാന്‍ അനുമതി. പൂണെ സിറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഡി.സി.ജി.ഐയാണ് അനുമതി നല്‍കിയത്. ബ്രിട്ടണില്‍ വാക്സിന്‍ കുത്തിവെച്ച വ്യക്തിയില്‍ അ‍ജ്ഞാത രോഗം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണം നിര്‍ത്തിവെച്ചിരുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് വാക്സിൻ പരീക്ഷണം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്നത്. പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയനായ ഒരാളില്‍ അജ്ഞാത രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെയാണ് നിര്‍ത്തിവെച്ചത്. തുടർന്ന്, തുടർപരീക്ഷണവും സുരക്ഷയും സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

Leave A Reply

error: Content is protected !!