പുതിയ നികുതി പരിഷ്‌കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാം

പുതിയ നികുതി പരിഷ്‌കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാം

നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും ജനകേന്ദ്രീകൃതവും പൊതുസൗഹാര്‍ദപരവുമായ സമീപനത്തിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിഷ്‌കരണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ നികുതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനപരവും ഘടനാപരവുമായ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണ്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലേയ്ക്ക്:

*ആദായ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പാക്കുന്നത് ഘടനാപരമായ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍.

*ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നേരിട്ട് ഇടപെടാതെ നികുതിദായകര്‍ക്ക് സത്യസന്ധമായും ലളിതമായും ഇടപെടാന്‍ അവസരം.

*സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ മികച്ച പ്ലാറ്റ്‌ഫോം.

*ന്യായമായും നിര്‍ഭയമായും നികുതി ദായകര്‍ക്ക് ഇടപെടാനുള്ള സാഹചര്യം.

*അനഭിമതമായ ഇപെടലുകള്‍ക്കുള്ള അവസരം ഇതോടെ ഇല്ലാതാകും.

*പൂര്‍ണമായും കംപ്യൂട്ടര്‍ സഹായത്തോടെയുള്ള സൂക്ഷ്മ പരിശോധന. നോട്ടീസ് നല്‍കുന്നതുള്‍പ്പടെയുള്ളവ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സംവിധാനംവഴി.

*വിശദീകരണം നല്‍കുന്നതിനുംമറ്റും ഇനി ആദായനികുതി ഓഫീസുകളില്‍ പോകുകയോ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണുകയോ വേണ്ട.

*നികുതി അസ്സസ് മെന്റിനും അപ്പീല്‍ നല്‍കുന്നത് ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവയ്ക്കും പുതിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം.

Leave A Reply

error: Content is protected !!