കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ ഇന്നലെ ഏഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ ഇന്നലെ ഏഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

കായംകുളം: കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ ഇന്നലെ ഏഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നാല് പേർക്കും, കണ്ടല്ലൂർ, ചെട്ടികുളങ്ങര, കൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒരാൾക്ക് വീതവുമാണ് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇന്നലെ മണ്ഡലത്തിലെ രണ്ടു പേർക്കാണ് രോഗം ഭേദമായത്. ദേവികുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് പേർക്കാണ് രോഗം ഭേദമായത്.ഇതുവരെ 233 പേർക്കാണ് കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതിൽ 156 പേർക്ക് ഇതുവരെ രോഗം ഭേദമായിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത് 77 പേരാണ്. ചെട്ടികുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ 1, 2,3,21 വാർഡുകൾ, കായംകുളം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡ് 4,9 എന്നീ വാർഡുകൾ ആണ് മണ്ഡലത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ.

Leave A Reply

error: Content is protected !!