‘പ്രിഫേഡ് ഫിനാൻസിയർ’- മുത്തൂറ്റ് കാപ്പിറ്റൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് ഹീറോ ഇലക്ട്രിക്കുമായി സഹകരിക്കുന്നു

  • രാജ്യത്താകമാനം ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിഭാഗത്തിൽ മുത്തൂറ്റ് കാപ്പിറ്റൽ സർവീസസിന്റെ ആദ്യ കൂട്ടുകെട്ട്
  • ഇരുചക്ര ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് 7-10ശതമാനം ഫിനാൻസ്
  • 2021 ആകുമ്പോഴേക്കും 10ശതമാനം വിപണി വിഹിതം ആർജിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യം
  • ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് 30,000 മുതൽ 35,000വരെ ടിക്കറ്റ് സൈസ്.

കൊച്ചി: രാജ്യത്തെ മുൻനിര ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പായ മുത്തൂറ്റ് പാപ്പച്ചൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ (മുത്തൂറ്റ് ബ്ലൂ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) ലിസ്റ്റുചെയ്ത സ്ഥാപനമായ മുത്തൂറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് (എംസിഎസ്എൽ),ഇരുചക്ര ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണിയിലെ പ്രമുഖരായ ഹീറോ ഇക്കോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായ ഹീറോ ഇലക്ട്രിക്കുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു. ഈ ധാരണാപത്രത്തിലൂടെ മുത്തൂറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്, ഹീറോ ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ധനകാര്യ പങ്കാളിയായി മാറും. കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹീറോ ഇലക്ട്രിക്, എംസിഎസ്എൽ എന്നിവ സംയുക്തമായി ഏറ്റെടുക്കും. ഫിനാൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ വ്യവസായം പരിണാമത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ്. ധനകാര്യ വ്യാപനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുവഴി വ്യവസായത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നതിനും രംഗത്തെ വൈദഗ്ധ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ മുത്തൂറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

“ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിഭാഗത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യപങ്കാളിത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹന കമ്പനിയായ ഹീറോ ഇലക്ട്രിക്കുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഗവൺമെന്റിന്റെ ‘ഭാവിയിലെ ചലനാത്മകത’ (ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് മൊബിലിറ്റി) എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസൃതമാണിത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെ വ്യാപനം വൻതോതിലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ, വൃത്തിയുള്ളതും സുസ്ഥിരവുമായ മൊബിലിറ്റി പരിഹാരങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഓട്ടോമോട്ടീവ് വിഭാഗത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. കൂടാതെ, ഈ വിഭാഗത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവേശം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഈ പങ്കാളിത്തം ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്ന ഓപ്ഷനാക്കി മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു ”. പുതിയ പങ്കാളത്തത്തെകുറിച്ച് മുത്തൂറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ തോമസ് ജോർജ്ജ് മുത്തൂറ്റ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

“ഈ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വളരെ ആവേശത്തിലാണ്, മാത്രമല്ല പുതിയ നവയുഗ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സം കുറയ്ക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഗ്രൂപ്പിന്റെ സുസ്ഥിര വളർച്ചാ സംരംഭങ്ങൾക്കും ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ പ്രോത്സാഹനത്തിനും അനുസൃതമായാണ് പങ്കാളിത്തം. ഞങ്ങളുടെ എത്തിച്ചേരൽ, വിതരണ ശക്തി എന്നിവ ഇ-മൊബിലിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പരിവർത്തനത്തെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുകയും കൂടുതൽ ഉപഭോക്തൃ സ്വീകാര്യത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലാണ്. ഒരാളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കും ആ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ അവസരങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന ദിശയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഈ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ഒരേ ദിശയിലുള്ള ഒരു കാൽവെപ്പാണ്.” മുത്തൂറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ മധു അലക്സിയോസ് പറഞ്ഞു.

“മുത്തൂറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, കൂടാതെ ഈ പങ്കാളിത്തം തീർച്ചയായും ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. മുത്തൂറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിന് ശക്തമായ ഒരു ശൃംഖലയുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും രാജ്യത്തിന്റെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്ത്, ഈ അസോസിയേഷൻ ഹീറോ ഇലക്ട്രിക്കിനെ ഇന്ത്യയിൽ അതിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. ” പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഹീറോ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ശ്രീ സോഹിന്ദർ ഗിൽ പറഞ്ഞു.

Leave A Reply