റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ; 54 ലക്ഷം അനുവദിച്ചു

പാലാ: ജില്ലയിലെ മീനച്ചിൽ, മുത്തോലി, കൊഴുവനാൽ പഞ്ചായത്തുകളിലെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസപദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു . ഇതിനായി 54 ലക്ഷംരൂപ അനുവദിച്ചതായി മാണി സി.കാപ്പൻ എം.എൽ.എ. അറിയിച്ചു.

മീനച്ചിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ചരള-വള്ളോകയം റോഡ് (നാല് ലക്ഷം), കളിയാംമാക്കൽ-മഴുവഞ്ചേരി പാറക്കടവ് റോഡ് (എട്ട് ലക്ഷം),മുളങ്ങാശ്ശേരി കോളനി റോഡ് (മൂന്ന് ലക്ഷം), കൊരട്ടി കോളനി റോഡ് (നാല് ലക്ഷം), ഇടമറ്റം രാജീവ് ഗാന്ധി കോളനി റോഡ് (മൂന്ന് ലക്ഷം), കളരിമാക്കൽ കോളനി റോഡ് (മൂന്ന് ലക്ഷം) എന്നിങ്ങനെയാണ് തുക അനുവദിച്ചത്.

കൊഴുവനാൽ പഞ്ചായത്തിൽ പുറക്കുന്ന് – താഴത്തിട്ടയിൽ റോഡ് (മൂന്ന് ലക്ഷം), കൊഴുവനാൽ അറയ്ക്കൽ ഭാഗം റോഡ് (ആറ് ലക്ഷം), മൂലേത്തുണ്ടി -പാറേക്കാട് റോഡ് (ആറ് ലക്ഷം) രൂപയും അനുവദിച്ചു. മുത്തോലി പഞ്ചായത്തിൽ കുരുവിനാൽ-പരുമല റോഡ് (നാല് ലക്ഷം), പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര-ഇഞ്ചവേലിൽ-നെല്ലിപ്പുഴ റോഡ് (അഞ്ച് ലക്ഷം), പുളിക്കൽപ്പാലം-മുത്തോലി റോഡ് (അഞ്ച് ലക്ഷം) എന്നിങ്ങനെയാണ് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Leave A Reply