ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപക ഒഴിവ്; അഭിമുഖം ജൂലൈ  19ന് 

അരുവിക്കര സർക്കാർ ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് ആൻഡ് ഗാർമെന്റ് ടെക്‌നോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നു. ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യത ഉള്ളവരായിരിക്കണം അപേക്ഷകർ. സമാന യോഗ്യതയുള്ള വിരമിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. നെടുമങ്ങാട്  സർക്കാർ ടെക്‌നിക്കൽ ഹൈസ്‌കൂളിൽ 19ന് രാവിലെ പത്തിന് അഭിമുഖം നടക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അവയുടെ പകർപ്പുകളും ബയോഡേറ്റയും സഹിതം സ്‌കൂളിൽ ഹാജരാകണം.

Leave A Reply