രൺവീറിനൊപ്പം സെൽഫി എടുക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് മല്ലു താരം.

പ്രിയ നടൻ രൺവീറിനൊപ്പം സെൽഫിയെടുക്കാൻ മണിക്കൂർകൾ കാത്തുനിന്നുവെന്നു മലയാള സിനിമാതാരം.ഇഷ്ടതാരത്തിനൊപ്പം സെൽഫി എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഈ താരം

Leave A Reply