അമിത്ഷാ ആഭ്യന്തരം കൈയ്യാളുമ്പോൾ രാജ്യം കയ്യടിക്കുന്നു

വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമ(ഫോറിന്‍ കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷന്‍ റെഗുലേഷന്‍ ആക്ട്)ത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഇതര സംഘടന(എന്‍ജിഒ)കള്‍ക്കുമേല്‍ പിടിമുറുക്കി അമിത് ഷാ.

Leave A Reply