റമദാൻ മാസത്തിൽ യാചകരെ സൂക്ഷിക്കാൻ കേരള പോളിസി മുന്നറിയിപ്പ്

റമദാൻ മാസത്തിൽ നിരവധി യാചകർ കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നുവെന്ന് കേരള പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകികൊണ്ട് പ്രസ്താവന ഇറക്കി.

Leave A Reply