അതിരൻ; തിയേറ്റർ ലിസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ടു

ഫഹദ് ഫാസിലും സായി പല്ലവിയും ആരാധ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് അതിരൻ. ചിത്രത്തിൻെറ തിയേറ്റർ ലിസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ടു. ചിത്രം ഇന്ന് പ്രദർശനത്തിനെത്തും.

Leave A Reply