കോബ്ര ; ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു

രാംഗോപാൽ വർമ്മ അഭിനേതാവായ് എത്തുന്ന ആദ്യ ചിത്രമാണ് കോബ്ര. ചിത്രത്തിൻെറ ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു.

Leave A Reply