പി എസ് സി ഇന്റർവ്യൂ

0

കണ്ണൂർ : ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ പാർട്ട് ടൈം ജൂനിയൽ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ(അറബിക്) എൽ പി എസ് തസ്തികയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി 2018 ഒക്‌ടോബറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചുരുക്കപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ഇന്റർവ്യൂ ജനുവരി 16, 17 തീയതികളിൽ കാസർകോട് പി എസ് സി ഓഫീസിൽ നടത്തും. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് പ്രൊഫൈൽ മെസേജ്, എസ് എം എസ് എന്നിവ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർവ്യൂ മെമ്മോ, ബയോഡാറ്റ(പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌തെടുത്ത് പൂരിപ്പിച്ചത്), ഒറ്റത്തവണ വെരിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ സഹിതം ഹാജരാകണം.

Leave A Reply

Your email address will not be published.