സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല

0

കൊച്ചി: ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. വ്യാഴാഴ്ച പവന് 240 രൂപ വർധിച്ച ശേഷമാണ് ഇന്ന് വില മാറാതെ നിൽക്കുന്നത്.

പവന് 23,920 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2,990 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്

Leave A Reply

Your email address will not be published.