പണിമുടക്ക് ജില്ലയിൽ പൂർണം

0

പത്തനംതിട്ട: തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ നടത്തിയ 48 മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം ജില്ലയിലെ തൊഴിൽ മേഖല നിശ്ചലമായി. സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അടഞ്ഞുകിടന്നെങ്കിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ ജീവനക്കാരെത്തി ഒപ്പിട്ട് മടങ്ങി. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.പമ്പാ സർവീസൊഴികെ ഒന്നും നടത്തിയില്ല. ഇലവുംതിട്ടയിൽ ചുരുക്കം ചില വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമേ പകൽ സമയത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുള്ളൂ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.