കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ നാളെ പ്രഖ്യാപിച്ച അവധി ഉച്ഛയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമാക്കി പുനര്‍ നിശ്ചയിച്ചു

0

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് നാളെ പ്രഖ്യാപിച്ച അവധി ഉച്ഛയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമാക്കി പുനര്‍ നിശ്ചയിച്ചു. ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന അവധി പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാക്കുകയായിരുന്നു. വനിതാ മതിലിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന ഗതാഗത കുരുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒന്നുമുതല്‍ പത്തുവരെയുള്ള ക്ലാസുകള്‍ക്കാണ് അവധി. സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേശം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.