സ്വര്‍ണ്ണവില കൂടി

Business Kerala Top News

തിരുവനന്തപുരം: തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിനവും സ്വർണവിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധനവ്. 80 രൂപയാണ് ഇന്ന് പവന് കൂടിയത്. ഗ്രാമിന് 10 രൂപയും. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണിത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 23,120 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. 2,890 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ നിരക്ക്. രൂപയുടെ മൂല്യത്തില്‍ വീണ്ടും ഇടിവ് നേരിട്ടതാണ് രാജ്യത്ത് സ്വർണ്ണവില ഉയരാനുളള പ്രധാന കാരണം. 1239 ഡോളറാണ് 31 ഗ്രാം ട്രോയ് ഔൺസിന്റെ വില.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *