ഫോർമുല വൺ കാറോട്ട മത്സരത്തിന്റെ ട്രാക്കിൽ വച്ച് ആദ്യമായി വിവാഹ ട്രെയിലർ മലയാളികൾ

Pravasi Top News

അബുദാബി: ഫോർമുല വൺ കാറോട്ട മത്സരത്തിന്റെ ട്രാക്കിൽ വച്ച് ആദ്യമായി വിവാഹ ട്രെയിലർ മലയാളികൾ ഒരുക്കി. അബുദാബിയിലെ എഫ് വൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടന്ന യസ് മറീന സർക്ക്യൂട്ടിൽ വച്ചാണ് മലയാളികളായ യഹിയയുടേയും ഫെമിനയുടേയും വിവാഹ ട്രെയിലർ നിർമ്മിച്ചത്.

ഇന്ത്യയിലും ദുബായിലും ഒരുപോലെ പ്രശസ്തരായ വി​ങ്ങ്സ് മീഡിയയാണ് വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് . വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി വിവാഹ വീഡിയോകൾ നിർമ്മിച്ച കമ്പനിയാണ് വി​ങ്ങ്സ് മീഡിയ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *