പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റുകളോട് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് തിരുവാണിയൂർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്

Ernakulam Kerala

കൊച്ചി: പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റുകളോട് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് തിരുവാണിയൂർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്. അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ സജീവമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വീടുകളിലും റോഡുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റുകൾ പഞ്ചായത്തിൽനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കളക്ഷൻ സെന്റർ പഞ്ചായത്തിനു കീഴിൽ മോനിപ്പിള്ളിയിൽ ആരംഭിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് കെ.സി. പൗലോസ് പ്രവർത്തനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ ഭാഗമായി പദ്ധതി പ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കുടുംബശ്രീയുടെയും മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ചു വരെ ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ശേഖരിക്കും.

പദ്ധതിയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലും പ്ലാസ്റ്റിക് സംഭരണകേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.സി. പൗലോസ് വ്യക്തമാക്കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *